Pathos

from by BAESTIEN

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

CZE:
Mračna jsou prorážena svým svitem a vše dává jiný význam.
Oceány nabízí svou náruč prvním příběhům.

Chaos se uspořádal v dokonalý řád.
Barvy byly vlity do půdy a zdviženy se vší vznešeností.

Temné stíny nabývají jejich dálek, kde vládnou páni lesů.
Vodní brány otvírají břehy do nebes.

Kde začátky jsou pádem v první krok - poznání!

Poznání trhá éter obklopující se mlhy.
Pochopení spojení všeho, život a činy se zrcadlí.
Uctívání darů zemí poseté, kdy darů je dost, ale nikdy příliš.
První stopy nad kořeny lesů.

Vzájemnou symbiozou mezi smrtí a životem.

Horizont ruší vzpřímená postava.


ENG:
Clouds are brightened with it's glow and everything gives another meaning.
Oceans are giving out it's armful to first narrative.

Chaos arranged into perfect order.
Colors were poured into soil and upcasted with all grace.

Dark shadows are acquiring it's distance where lords of the forrest rule.
Water gates are opening shores to heaven.

Where beginnings are the first step falls - cognition!

Cognition tears ether of surrounding mist.
Comprehension is connection of all the life and actions are reflecting.
Worshiping the gifts studded on earth when there is enough gifts but never unduly.
First footsteps above the roots of the forest.

Reciprocal symbiosis between life and death

Horizon abolishes upright figure.

credits

from Uroboros, released November 8, 2016

tags

license

all rights reserved

about

BAESTIEN Czech Republic

post metal & crust from Sokolov/Cheb, Czech Republic

contact / help

Contact BAESTIEN

Streaming and
Download help